Tel :098-7654307 ถึง 9 LINE ID : @hr-24

24 ทีม ยูโร 2021 พร้อมผลงานในรอบคัดเลือก

6-Groups-Euro-2021

กลุ่ม A

อิตาลี

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 10   เสมอ 0    แพ้ 0

ได้ 37 ประตู           เสีย 4 ประตู

 

สวิตเซอร์แลนด์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 5     เสมอ 2    แพ้ 1

ได้ 19 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

ตุรกี

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 7     เสมอ 2    แพ้ 1

ได้ 18 ประตู           เสีย 3 ประตู

 

เวลส์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 4     เสมอ 2    แพ้ 2

ได้ 10 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

กลุ่ม B

เดนมาร์ก

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 4     เสมอ 4    แพ้ 0

ได้ 23 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

ฟินแลนด์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 6     เสมอ 0    แพ้ 4

ได้ 16 ประตู           เสีย 10 ประตู

 

เบลเยียม

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 10   เสมอ 0    แพ้ 0

ได้ 40 ประตู           เสีย 3 ประตู

 

รัสเซีย

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 8     เสมอ 0    แพ้ 2

ได้ 33 ประตู           เสีย 8 ประตู

 

กลุ่ม C

เนเธอร์แลนด์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 6     เสมอ 1    แพ้ 1

ได้ 24 ประตู           เสีย 7 ประตู

 

ยูเครน

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 6     เสมอ 2    แพ้ 0

ได้ 17 ประตู           เสีย 4 ประตู

 

ออสเตรีย

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 6     เสมอ 1    แพ้ 3

ได้ 19 ประตู           เสีย 9 ประตู

 

นอร์ธ มาซิโดเนีย

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 3 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 4     เสมอ 2    แพ้ 4

ได้ 12 ประตู           เสีย 13 ประตู

 

กลุ่ม D

อังกฤษ

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 7     เสมอ 0    แพ้ 1

ได้ 37 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

โครเอเชีย

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 5     เสมอ 2    แพ้ 1

ได้ 17 ประตู           เสีย 7 ประตู

 

สาธารณรัฐเช็ก

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 5     เสมอ 0    แพ้ 3

ได้ 13 ประตู           เสีย 11 ประตู

 

สกอตแลนด์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 3 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 5     เสมอ 0    แพ้ 5

ได้ 16 ประตู           เสีย 19 ประตู

 

กลุ่ม E

สเปน

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 8     เสมอ 2    แพ้ 0

ได้ 31 ประตู           เสีย 5 ประตู

 

สวีเดน

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 6     เสมอ 3    แพ้ 1

ได้ 23 ประตู           เสีย 9 ประตู

 

โปแลนด์

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 8     เสมอ 1    แพ้ 1

ได้ 18 ประตู           เสีย 5 ประตู

 

สโลวาเกีย

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 3 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 4     เสมอ 1    แพ้ 3

ได้ 13 ประตู           เสีย 11 ประตู

 

กลุ่ม F

โปรตุเกส

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 2 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 5     เสมอ 2    แพ้ 1

ได้ 22 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

ฝรั่งเศส

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 10    ชนะ 8     เสมอ 1    แพ้ 1

ได้ 25 ประตู           เสีย 6 ประตู

 

เยอรมนี

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 1 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 7     เสมอ 0    แพ้ 1

ได้ 30 ประตู           เสีย 7 ประตู

 

ฮังการี

ผลงานในรอบคัดเลือก อันดับที่ 4 ของกลุ่ม

แข่ง 8      ชนะ 4     เสมอ 0    แพ้ 4

ได้ 8 ประตู             เสีย 11 ประตู